Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Okresowa emerytura kapitałowa

Emerytura kapitałowa dla kobiety będącej członkiem OFE, która ukończyła powszechny wiek emerytalny, a kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.


Zobacz także