Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Osoba współpracująca

Małżonek, dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, rodzic, macocha i ojczym oraz osoba przysposabiająca, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu pozarolniczej działalności, umowie agencyjnej lub umowie zlecenia.


Zobacz także