Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

Nad dzieckiem własnym lub małżonka lub przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a w określonych przypadkach dłużej.

Zobacz także