Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Orzeczenie komisji lekarskiej

Dokument zawierający ocenę niezdolności do pracy, jej stopnia, przewidywanego okresu trwania, niezdolności do samodzielnej egzystencji, uszczerbku na zdrowiu oraz
innych okoliczności niezbędnych do wydania decyzji w sprawie świadczeń – wydawany w wyniku rozpatrzenia środków odwoławczych od orzeczenia lekarza orzecznika.

Zobacz także