Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Opieka długoterminowa

Długookresowa, ciągła i profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia farmakologicznego i dietetycznego.

Zobacz także