Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Orzeczenie lekarza orzecznika

Dokument zawierający ocenę niezdolności do pracy, jej stopnia, przewidywanego okresu trwania, niezdolności do samodzielnej egzystencji, uszczerbku na zdrowiu oraz
innych okoliczności niezbędnych do wydania decyzji w sprawie świadczeń.

Zobacz także