Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - O

Organ egzekucyjny

Dyrektor oddziału ZUS, a jeśli ściągnięcie należności z dłużnika nie dojdzie do skutku –
właściwy urząd skarbowy.

Zobacz także