Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Rejestr umów o dzieło. Analiza danych z formularzy RUD przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2022 r.

W ramach niniejszego opracowania przekazujemy informacje o zgłoszeniach umów o dzieło, które ZUS zapisał w rejestrze od 1 stycznia do 30 września 2022 r.1 W tym czasie do ZUS przekazano 853,6 tys. formularzy RUD2. Dotyczyły one ponad 1,27 mln umów o dzieło, a informacje przekazało 62,9 tys. podmiotów, z czego 61 tys. (97,06%) to płatnicy składek. Wartym podkreślenia jest fakt, że w odniesieniu do liczby aktywnych płatników składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych, która wynosiła 2,2 mln3 (liczba płatników składek w ubezpieczeniu zdrowotnym wynosiła 2,8 mln4), oznacza to, że na 10 tys. płatników składek tylko 280 wykazywało zawieranie umów o dzieło w formularzu RUD. Natomiast liczba osób wykonujących umowy o dzieło wyniosła 281 tys. W odniesieniu do liczby ubezpieczonych, która wynosi 16,2 mln5, oznacza to, że na 10 tys. ubezpieczonych przypadało 174 osób zgłoszonych jako wykonujący umowy o dzieło w formularzu RUD.

Z przeprowadzonej analizy porównawczej pierwszych trzech kwartałów roku 2021 oraz 2022 odnotowano trend wzrostowy w zakresie złożonych formularzy RUD oraz wykazanej w nich liczby umów o dzieło.

W trzech pierwszych kwartałach 2022 r. złożono do ZUS 853 621 formularzy RUD, co w odniesieniu do 790 359 formularzy RUD złożonych w analogicznym okresie roku poprzedniego stanowi wzrost o 8%. W samym III kwartale 2022 r. odnotowano jednak 10,29% spadek w odniesieniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

​​​​​​​Zobacz raport "Analiza danych z formularzy RUD przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2022 r." (pdf 3,7mb).