Ścieżka nawigacji

Aktualności

Konferencja EMC - zmieniający się świat administracji. Zapraszamy na konferencję ZUS.

Czy administracja zmienia się tak, jak oczekują klienci? A może to ona jest inicjatorem zmian?

Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2023 roku w centrali ZUS w Warszawie (ul. Szamocka 3,5), w godzinach 10:00–14:35. Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pan Janusz Cieszyński, Minister Cyfryzacji. 

Na konferencji „EMC [Electronic - Mobile - Cashless] – zmieniający się świat administracji” będą omawiane następujące zagadnienia: ewolucja cyfrowa w administracji, kierunki rozwoju w obszarach elektronizacji kontaktu z klientem, rozwiązania mobilne i płatności bezgotówkowe.

W panelach dyskusyjnych wezmą udział uznane autorytety ze świata nauki, administracji, sektora bankowego i płatniczego, e-commerce oraz klienci ZUS (w tym seniorzy, przedstawiciele pokolenia silver). Będzie to doskonała okazja, aby podzielić się z uczestnikami wszechstronną wiedzą oraz bezcennym doświadczeniem dotyczącym realizacji strategicznych przedsięwzięć, które wpisują się w transformację cyfrową w Polsce.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz rejestracyjny do 10 czerwca br.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, udział w konferencji będzie możliwy po otrzymaniu mailowego potwierdzenia z adresu: emc@zus.pl

Program konferencji (plik pdf 887kb)

Przetwarzanie danych osobowych

Aby wziąć udział w konferencji, konieczna jest zgoda na wykorzystywanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e‑mail, stanowiska, numeru telefonu, miejsca pracy. Administratorem danych osobowych będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a dane będą wykorzystane zgodnie z RODO[1], wyłącznie w związku ze zgłoszeniem i uczestnictwem w konferencji „EMC – zmieniający się świat administracji”. Wysłanie zgłoszenia na konferencję z danymi osobowymi na wskazany adres e-mail oznacza taką zgodę. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które było przeprowadzone na podstawie zgody, zanim zgoda ta została wycofana.

Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji

Konferencja będzie transmitowana w serwisie YouTube na kanale Elektroniczny ZUS.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 667 14 57 lub przez  e‑mail: emc@zus.pl.

Przypisy

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).”