Ścieżka nawigacji

Lista spraw

Lista spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Lista spraw

Jak wypełnić polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności z tytułu składek do ZUS

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Przelew możesz zrobić logując się do bankowości elektronicznej w swoim banku.

Przygotuj kwotę składki, którą masz opłacić oraz swój numer rachunku składkowego (NRS), na który powinieneś dokonać wpłaty.

Jakie są terminy?

Składki opłacasz do:

 • 5. dnia następnego miesiąca - jednostki  budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • 15. dnia następnego miesiąca - płatnicy składek posiadających osobowość prawną czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni.
 • 20. dnia następnego miesiąca - podmioty, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółki osobowe.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

Składki możesz opłacić na poczcie lub w swoim banku.

Przygotuj kwotę składki, którą masz opłacić oraz swój numer rachunku składkowego (NRS), na który powinieneś dokonać wpłaty.

Jakie są terminy?

Składki opłacasz do:

 • 5. dnia następnego miesiąca - jednostki  budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • 15. dnia następnego miesiąca - płatnicy składek posiadających osobowość prawną czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni.
 • 20. dnia następnego miesiąca - podmioty, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółki osobowe.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Wypełnij druk polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej na formularzu, który możesz wziąć z placówki pocztowej.

Jakie są terminy?

Składki opłacasz do:

 • 5. dnia następnego miesiąca - jednostki  budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • 15. dnia następnego miesiąca - płatnicy składek posiadających osobowość prawną czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni.
 • 20. dnia następnego miesiąca - podmioty, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółki osobowe.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij druk polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej.
 2. W polu nazwa odbiorcy wpisz ZUS.
 3. W polu rachunek odbiorcy wpisz swój numer rachunku składkowego (NRS).
 4. W polu kwota wpisz kwotę zgodną ze składkami, które wykazałeś w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
 5. W polu nazwa zleceniodawcy wpisz swoje imię i nazwisko, jako płatnika składek lub nazwę skróconą płatnika składek.
 6. W polu tytułem wpisz słowo składki. Jeśli spłacasz należności na podstawie decyzji o orzeczeniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika składek należności, to wpisz także numer decyzji.

Ważne! Należności z tytułu składek wpłacasz jednym przelewem na swój  indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Wysyłasz tylko jeden przelew łącznie na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dalsze kroki

Opłać składki i zachowaj potwierdzenie wpłaty.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).