Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Ponad pół miliona osób otrzymało zaświadczenia A1

Największy udział w liczbie wszystkich zaświadczeń A1 mają te wydane dla pracowników delegowanych oraz osób wykonujących pracę w kilku państwach członkowskich.

Najczęstszym celem delegowania są Niemcy (51,27% wszystkich A1 wydanych dla delegowania). Kolejne to Francja (11,57 %), Belgia (7,56%), Holandia (6,37 %) i Szwecja (5,59 %).

Zaświadczenia A1 dostają również ubezpieczeni spoza UE, EOG lub Szwajcarii, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa ale wykonują pracę w Polsce. Aż 97% stanowili łącznie Ukraińcy (ok. 23 tys. zaświadczeń) i Białorusini (ok. 3 tys. zaświadczeń).

Wniosek o zaświadczenie A1 można złożyć w placówkach ZUS (osobiście lub pocztą) oraz przez internet na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Sprawdź które wnioski możesz złożyć poprzez PUE.

liczba zaświadczeń wydanych w 2018 r. - 600 tys.