Ścieżka nawigacji

Aktualności

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – ważne informacje

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku należne składki na ubezpieczenie zdrowotne [1]. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

W zakresie rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne klienci ZUS zgłaszają wiele wątpliwości, dlatego ZUS przygotował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (plik docx 60kb), a 16 maja odbędzie się bezpłatne webinarium o zmianach w programie Płatnik, wynikających z obowiązku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dodatkowo wyjaśniamy dwie ważne kwestie:

  1. Brak możliwości złożenia rocznego rozliczenia w sytuacji, gdy prowadzący działalność jest wyrejestrowany z ubezpieczeń (kod 0510), a nadal zatrudnia np. pomoc domową

Jeżeli płatnik składek jest wyrejestrowany z ubezpieczeń i jest zobowiązany do złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, a nadal zatrudnia pracownika (np. pomoc domową - kod 0110), to dokumenty za kwiecień 2023 r. powinien złożyć w dwóch zakresach:

  • zakres 1-39 - DRA (SZS) za siebie z kodem 0510, gdzie wykazywane jest tylko rozliczenie roczne składki zdrowotnej,
  • zakres 40 - DRA i RCA za ubezpieczonego z kodem 0110.
  1. Brak możliwości wysłania kolejnego dokumentu do ubezpieczeń z kodem grupy 05xx, jeżeli jest niewyrejestrowany okres podlegania z kodem 05xx

W oprogramowaniu została wprowadzona zmiana, która umożliwia jednoczesne przesłanie dokumentu ZUS ZWUA i ZUS ZUA/ZZA  w sytuacji, gdy konto ubezpieczonego jest niewyrejestrowane.

[1] Art. 4 pkt 2 lit. zc) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.)