Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w I kwartale 2019

Utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy przełożyła się na wysokie przychody własne funduszu. Stopień pokrycia wydatków ze składek i ich pochodnych osiągnął rekordowy poziom 81,6% - najwyższy od 2000 roku.

Informacja o sytuacji FUS w I kwartale 2019 r.