Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+. Ważne informacje dla osób, które czekają na rozpatrzenie wniosku

500+ dla dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2022 r.

Osoby, które na dzieci urodzone w pierwszej połowie 2022 r. otrzymały świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2022/2023, a nie otrzymały jeszcze świadczenia na okres świadczeniowy 2021/2022, informację o przyznaniu świadczenia otrzymają do końca lipca 2022 r. Wypłaty wyrównań za okres 2021/22 na nowo narodzone dzieci zostaną zrealizowane w terminie wypłaty określonym dla świadczenia na okres 2022/2023. W zależności od tego jaki to termin, wypłata nastąpi w lipcu lub w sierpniu.

Przykład 1

W czerwcu 2022 r. pani Anna złożyła dwa wnioski o świadczenie 500+ na swoją córkę urodzoną w maju 2022 r. Jeden wniosek dotyczył okresu świadczeniowego 2021/2022, a  drugi okresu 2022/2023. Wniosek pani Anny o świadczenie 500+ na okres 2022/2023 został rozpatrzony w czerwcu i pani Anna 22 czerwca otrzymała pierwszą wypłatę. Natomiast wniosek o świadczenie 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022 został rozpatrzony 7 lipca i świadczenie za maj zostanie wypłacone pani Annie 22 lipca (wraz ze świadczeniem  za lipiec).

500+ na okres świadczeniowy 2022/2023

Wnioski o 500+ na okres świadczeniowy 2022/2023, na które ZUS nie przyznał jeszcze świadczenia, zostaną rozpatrzone do końca lipca 2022 r. Wnioski te są aktualnie wyjaśniane. Zakład kontaktuje się z osobami, które popełniły błąd we wniosku. W niektórych przypadkach ZUS wyjaśnia wątpliwości bez potrzeby angażowania rodziców. W takich sytuacjach opiekunowie nie muszą nic robić. Wypłaty tych świadczeń będą realizowane w ciągu kilku dni od przekazania informacji o ich przyznaniu, a jeżeli wniosek dotyczył więcej niż jednego dziecka, wypłata będzie zrealizowana w terminie przewidzianym dla pozostałych przyznanych już świadczeń. Pierwsza wypłata będzie zrealizowana z wyrównaniem od czerwca. 

Przykład 2

Pan Jacek złożył wniosek o świadczenie 500+ na okres 2022/2023 na swoich trzech synów. Dla dwojga dzieci świadczenie zostało przyznane w czerwcu, a w odniesieniu do jednego dziecka konieczne było wyjaśnienie  danych z wniosku. Pan Jacek otrzymał wypłatę 500+ dla dwóch synów 2 czerwca. Wniosek o świadczenie dla trzeciego syna został rozpatrzony 7 lipca  i świadczenie za czerwiec i lipiec zostanie wypłacone panu Jackowi w terminie płatności dla pozostałych chłopców tj. 2 sierpnia.

Wnioski wymagające weryfikacji legalności pobytu w Polsce

Wnioski osób, wobec których konieczne jest zweryfikowanie legalności pobytu w Polsce cudzoziemca i dostępu do rynku pracy, zostaną rozpatrzone do końca sierpnia. 

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć do ZUS tylko elektronicznie. Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzice, którzy mają numer PESEL, mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Emp@tia lub swój bank. Pieniądze trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym 500+.