Ścieżka nawigacji

Aktualności

Wypłata czternastki - nie trzeba składać wniosku

– Wypłata czternastej emerytury w bieżącym roku została zagwarantowana ustawowo. Środki są zabezpieczone i wypłaty na pewno trafią do osób uprawnionych w wyznaczonym terminie – zapewniła prezes ZUS.

Jak dodała szefowa Zakładu, czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8,1 mln świadczeniobiorców z ZUS.

Wśród osób uprawnionych są także pobierający renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

– Co ważne, prawo do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta, będzie badane na 24 sierpnia, czyli na dzień poprzedzający pierwsze wypłaty – podkreśla prof. Uścińska.

Czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1338,44 zł. Świadczenie będzie zwolnione z podatku dochodowego, a pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna. Dlatego będzie to 1217,98 zł na rękę.

Całą czternastkę otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Ci, którzy otrzymują emeryturę lub rentę między 2900 zł a 4188,44 zł, dostaną kwotę zmniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł.

Terminy wypłaty tego świadczenia przez ZUS przypadną w dniach 25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne (z ZUS) wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc otrzymają czternastkę w październiku.

Czternasta emerytura będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie też wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z szacunkami w tym roku na czternastkę może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.