Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak otrzymać zwrot kosztów wyrobów medycznych z funduszu wypadkowego FUS

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Konto na PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w placówce ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło profilu zaufanego ePUAP.
 3. Protokół albo kartę wypadku albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o chorobie zawodowej.
 4. Fakturę albo rachunek.
 5. Dokumentację, która określa  wysokość Twojego udziału własnego (np. kopię  zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne / kopię zlecenia naprawy wyrobu medycznego).

Jakie są terminy?

Wniosek PR-2 rozpatrujemy nie później niż w ciągu miesiąca.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na konto PUE.
 2. Wybierz w katalogu usług "Złożenie dokumentu PR-2'' i uzupełnij dane w formularzu.
 3. Podpisz formularz podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij do ZUS.
 4. Złóż dokumentację w ZUS lub wyślij pocztą.

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2189).
 2. Art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 255).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych PR-2, który możesz pobrać w ZUS lub ze strony internetowej ZUS.
 2. Protokół albo kartę wypadku albo decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego o chorobie zawodowej.
 3. Fakturę albo rachunek.
 4. Dokumentację, która określa wysokość Twojego udziału własnego (np. kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne / kopię zlecenia naprawy wyrobu medycznego).

Jakie są terminy?

Wniosek PR-2 rozpatrujemy nie później niż w ciągu miesiąca.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij wniosek PR-2.
 2. Złóż wniosek wraz z dokumentacją w ZUS.      

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2189).
 2. Art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 255).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych PR-2, który możesz pobrać w ZUS lub ze strony internetowej ZUS.
 2. Protokół albo kartę wypadku albo decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego o chorobie zawodowej.
 3. Fakturę albo rachunek.
 4. Dokumentację, która określa wysokość Twojego udziału własnego (np. kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne / kopię zlecenia naprawy wyrobu medycznego).

Jakie są terminy?

Wniosek PR-2 rozpatrujemy nie później niż w ciągu miesiąca.                

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij wniosek PR-2.
 2. Wyślij wniosek do ZUS.

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2185).
 2. Art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 255).