Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak otrzymać dofinansowanie z ZUS do konferencji/kongresu/sympozjum naukowego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Usługa niedostępna drogą elektroniczną.

Sprawę załatw osobiście albo listownie.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

Wniosek o dofinansowanie konferencji/kongresu/sympozjum naukowego - formularz PR-5, który możesz pobrać w ZUS lub ze strony internetowej ZUS. Do wniosku dołącz program konferencji.

Jakie są terminy?

Wniosek o dofinansowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konferencji/kongresu/sympozjum naukowego PR-5 rozpatrujemy niezwłocznie.  Proponujemy złożenie wniosku o dofinansowanie na dwa miesiące przed terminem przedsięwzięcia.

Jak to zrobić?

  1. Wypełnij wniosek PR-5.          
  2. Złóż wniosek w Centrali ZUS, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

Podstawa prawna usługi

  1. Art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).   
  2. Art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2189).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Wniosek o dofinansowanie konferencji/kongresu/sympozjum naukowego - formularz PR-5, który możesz pobrać w ZUS lub ze strony internetowej ZUS. Do wniosku dołącz program konferencji.

Jakie są terminy?

Wniosek o dofinansowanie konferencji/kongresu/sympozjum naukowego PR-5 rozpatrujemy niezwłocznie. Proponujemy złożenie wniosku o dofinansowanie na dwa miesiące przed terminem przedsięwzięcia.

Jak to zrobić?

  1. Wypełnij wniosek PR-5.             
  2. Wyślij wniosek do Centrali ZUS na adres: Sekretariat Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

Podstawa prawna usługi

  1. Art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).              
  2. Art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2189).