Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Wiktor Ziętek, Halina Ziętek, Andrzej Feręczkowski, Mieczysław Feręczkowski działający w formie spółka cywilna pod firmą: Zakład Produkcyjno-Handlowy HALAN S.C. Mieczysława Feręczkowska - Pabianice, ul. Świętego Rocha 2 ARCHIVIA – usługi archiwistyczne i historyczne Jakub Lutosławski, Michał Łakomiec spółka jawna, ul. Rojna 48/81, 91-134 Łódź, tel. 79 369-71-53. Miejsce przechowywania dokumentacji: Łódź, ul. Ludowa 29, adres mailowy: biuro@archivia.com.pl, www.archivia.com 1990-2020 (akta osobowe); 1994-2021 (listy płac) Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/126/2015-SAK; UNP: 2022-00012673
GG Bearing Components Spółka z o.o. w likwidacji - Wrocław, ul. Hipolita Cegielskiego 18/1 Archiwum Serwis Sp. z o.o. - 55-065 Jordanów Śląski, ul. Kolejowa 8A info@archiwum.wroc.pl www.archiwum.wroc.pl 2011-2019 Dokumentacji osobowo-płacowa 992700/61140/2015-SAK;
CAR Serwis Fabryczny Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tychach - Tychy, ul. Fabryczna 11 Kancelaria Jasta Spółka z o.o., ul. Budowlanych 9, 43-100 Tychy; tel./fax (32) 780-37-33 2006-2020 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/973/2014-SAK; UNP:2022-00003995
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Bedlno w likwidacji - Pniewo 61, Bedlno Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu - miejsce wykonywania działalności: 09-408 Płock, Pl. Witosa 1; tel. 56 650 11 00; e-mail: ksc@polski-cukier.pl; www.polski-cukier.pl Akta płacowe: 1959-2021; aktapłacowe: 1995-2020; Akta inne: 2011-2020 992700/611/627/2015-SAK; UNP: 2022-00001372