Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak otrzymać dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

Wypełniony Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami.

Wniosek w wersji elektronicznej musi posiadać liczbę kontrolną i być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób zwizualizowany.

Jakie są terminy?

Wniosek wraz z załącznikami złóż wyłacznie w wersji elektronicznej w terminie wyznaczonym w Regulaminie konkursu.

Jak to zrobić?

  1. Pobierz dokumenty ze strony www.bip.zus.pl i zapisz je na dysku swojego komputera.
  2. Zapoznaj się dokładnie z regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania Wniosku o dofinansowanie.
  3. Wypełnij Wniosek o dofinansowanie i zapisz go na swoim komputerze.
    Jeśli masz problem z pobraniem Wniosku, sprawdź jak go pobrać (link do instrukcji, plik pdf 1,2 MB)
  4. Sprawdź w regulaminie konkursu, jakie załączniki do Wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotuj ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty przygotuj w formacie .pdf, a zdjęcia w formacie .gif lub .jpg.
  5. Gdy przygotujesz Wniosek o dofinansowanie i załączniki, wejdź na stronę prewencja.zus.pl i dodaj na niej dokumenty – wybierz na swoim komputerze ostateczną wersję Wniosku o dofinansowanie i załączniki.
  6. Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać Wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
  7. Otrzymasz komunikat „Pliki zostały wysłane”. Masz możliwość pobrania "Potwierdzenia złożenia Wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej". "Pobierz PDF" i zapisz go na swoim komputerze.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2189).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

Usługa dostępna tylko drogą elektroniczną.

         

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Usługa dostępna tylko drogą elektroniczną.