Ścieżka nawigacji

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zasady obliczania odsetek od wyrównań zasiłków w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn.akt. SK 16/06 (Dz.U nr 119, poz.771) w sprawach, w których nie była wydawana decyzja ani prowadzone postępowanie przed sądem, na wniosek pracownika przeliczeniu podlegają zasiłki za okres 3 lat licząc od daty wystąpienia pracownika z wnioskiem w tej sprawie, także zasiłek za pełny okres, którego choćby ostatni dzień, mieści się w tak liczonym 3 letnim okresie.

Pobierz plik: Zasady obliczania odsetek od wyrównań zasiłków w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (pdf, 104 KB)