Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak zgłosić reklamację do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Jakie są terminy?

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Reklamacje do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej załatwiane są w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku.  W przypadku gdy reklamacja dotyczy składek należnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien zakończyć nie później niz w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).
 2. W katalogu usług wybierz usługę "Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej ZUS-URU".
 3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru informacji. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru informacji w formie elektronicznej przez PUE.  Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi na profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika udaj się do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Jeżeli dyspozycja dotyczyła odbioru przez pełnomocnika wówczas pełnomocnik powinien się udać do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.W przypadku, gdy informacja nie zostanie odebrana w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, będzie  ona włączona do akt.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania informacji pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek ZUS-URU w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wniosek wydrukowany ze strony internetowej ZUS. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUEi "Złożenie dokumentu ZUS-URU".
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 3. W przypadku występowania w imieniu ubezpieczonego, wystawione przez ubezpieczonego imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia i/lub odbioru wniosku.

Jakie są terminy?

Zgodnie z Kpa, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Reklamacje do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej załatwiane są w terminie 1  miesiąca od dnia wpływu wniosku.  W przypadku gdy reklamacja dotyczy składek należnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien zakończyć nie później niz w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij formularz wniosku lub napisz wniosek o zgłoszeniu reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru informacji: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru w formie elektronicznej poprzez PUE.
 3. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na otrzymaniu dokumentu "od ręki", przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby płatnika.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS przez PUE.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika udaj się do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Jeżeli dyspozycja dotyczyła odbioru przez pełnomocnika wówczas pełnomocnik powinien się udać do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.W przypadku, gdy informacja nie zostanie odebrana w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, będzie  ona włączona do akt.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania informacji pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek ZUS-URU w formie papierowej na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS  albo wniosek wydrukowany ze strony internetowej ZUS.
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE i wybraniu usługi "Złożenie dokumentu ZUS-URU".

Jakie są terminy?

Zgodnie z Kpa, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Reklamacje do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej załatwiane są w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku.  W przypadku gdy reklamacja dotyczy składek należnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien zakończyć nie później niz w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególni e skomplikowane nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Jak to zrobić?

 1. Wypełnij formularz wniosku lub napisz wniosek o zgłoszeniu reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru informacji: w formie papierowej  osobiście bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru informacji w formie elektronicznej przez PUE.
 3. Podpisany wniosek wyślij do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania informacji pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika udaj się do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Jeżeli dyspozycja dotyczyła odbioru przez pełnomocnika wówczas pełnomocnik powinien się udać do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. W przypadku, gdy informacja nie zostanie odebrana w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, będzie  ona włączona do akt.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru informacji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi na profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeżeli nie złożyłeś żadnej dyspozycji odnośnie odbioru informacji, będzie ona wysłana na wskazany adres.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego