Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

100 lat – ryzyko czy reguła?

W grudniu 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 1,9 tys. świadczeń honorowych z tytułu ukończenia 100 lat. Wśród 100-latków pobierających świadczenie w ZUS zdecydowanie przeważają kobiety – stanowią 85% populacji.

Więcej na ten temat znajdziesz w:

grafika nt. emerytur wypłącanych 100-latkom