Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - U

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Polski oraz cudzoziemców (posiadających kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu wydaną w związku z udzieleniem statusu uchodźcy), jeśli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczają się dobrowolnie lub są członkami rodziny osób obowiązkowo lub dobrowolnie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

 


Zobacz także