Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - U

Ubezpieczony

Osoba fizyczna podlegająca co najmniej jednemu z ubezpieczeń społecznych (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu) i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Np. pracownik, zleceniobiorca.

 


Zobacz także