Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - U

Umowy bilateralne (dwustronne)

Zawarte pomiędzy dwoma państwami, np. w sprawie zabezpieczenia społecznego.

Zobacz także