Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - U

Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP)

Dokument elektroniczny wydawany przez podmiot administracji publicznej jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego.

Zobacz także