Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - F

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Fundusz mający na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia spowodowaną niewypłacalnością pracodawcy.


Zobacz także