Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - F

Funkcjonariusz

Osoba, do której odnoszą się wyjątkowe zasady zaopatrzenia emerytalnego, zatrudniona w jednej z niżej wymienionych formacji:

 • Policja,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
 • Straż Graniczna,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Służba Więzienna,
 • Straż Marszałkowska

Zobacz także