Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - F

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, powołanym w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Zobacz także