Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - F

Fundusz Pracy (FP)

Fundusz finansujący zasiłki dla bezrobotnych, prace interwencyjne, roboty publiczne,
szkolenia i przekwalifikowywania bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego i inne.


Zobacz także