Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - F

Fundusz wypadkowy

Wydzielony z FUS; finansuje świadczenia określone w przepisach i koszty prewencji
wypadkowej określone w odrębnych przepisach.

Zobacz także