Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - F

Fundusz rentowy

Wydzielony z FUS; finansuje m.in. wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, wypłaty zasiłków pogrzebowych.

Zobacz także